Maj 15, 2017

Zarząd Fundacji

ks. dr Przemysław Kwiatkowski – Prezes
Rektor PWSD w Gnieźnie, wykładowca Instytutu Jana Pawła II w Rzymie

Marta Tytaniec – Viceprezes
Kierownik działu projektów zagranicznych Caritas Polska 

ks. dr Wojciech Rzeszowski – Viceprezes
Dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie

Ewelina Goździewicz – Członek Zarządu
Przewodnicząca gnieźnieńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana

Bartosz Borowiak – Członek Zarządu